Συμβουλές για σωστό Marketing Plan

Η μορφή του marketing τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ αφού έχει καταστεί πολύπλοκο και πιο δύσκολο να διεκπεραιωθεί.

Συχνά ακολουθούνται λάθος τρόποι αντιμετώπισης καταστάσεων με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν οι προσπάθειές που πραγματοποιούνται και να μειώνονται ή ακόμα και να εκμηδενίζονται τα κέρδη.

Ανεξάρτητα από την εκάστοτε κατάσταση, υπάρχουν μερικά χρήσιμα πράγματα που εφόσον εφαρμοστούν μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα.

  • Πρώτο και βασικό: να ξέρουμε το κοινό που απευθυνόμαστε.

Οι καμπάνιες που φτάνουν στην επιτυχία ξέρουν καλά το target group τους. Γνωρίζουν τις ανάγκες που υπάρχουν, το πώς να τις εκπληρώσουν, ακόμα και το πώς να δημιουργήσουν άλλες που ούτε καν υπάρχουν! Το να ξέρεις και να καταλαβαίνεις το κοινό σου μέσω σωστής κατάτμησης της αγοράς, αυτόματα συντελεί σε μια καλά στοχευόμενη καμπάνια που αποφέρει κέρδος.

  • Δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό για μία επιτυχημένη προωθητική κίνηση είναι η προσφορά.

Η διαφημιστική προσφορά είναι η κινητήριος δύναμη κάθε προωθητικής ενέργειας που φέρνει αποτελέσματα. Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι η προσφορά είναι το πιο αξιοσημείωτο κριτήριο για μετατροπή σε κέρδος.

  • Τρίτο χαρακτηριστικό είναι το λεγόμενο testing.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάει μία καμπάνια άμα δεν έχει τρέξει πιλοτικά. Αυτό που πραγματικά αποδίδει όταν δοκιμάζουμε μία υπηρεσία ή ένα προϊόν, είναι η συλλογή πληροφοριών (το feedback που αποκομίζουμε), από το testing διαφορετικών εκδόσεων ενός προϊόντος που δίνεται παράλληλα σε εθελοντές ή σε μια μικρή μερίδα πελατών. Αυτή η κίνηση καταστεί εύκολη την βελτίωση της επίδοσης του και το τι χρειάζεται να αλλάξει ή να εξελιχθεί.

  • Το επόμενο σημαντικό που πρέπει να τηρείται είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας ομάδας εργασίας.

Οι πιο δημιουργικές ιδέες έρχονται όταν υπάρχει αλληλοεπηρεασμός στις θέσεις και στις απόψεις. Κανένας δεν έχει τις απαντήσεις για όλα τα θέματα και το brainstorming είναι το ιδανικό για την ύπαρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

  • Ένα επιπρόσθετο θέμα που χρίζει προσοχής είναι η επιλογή της τιμής.

Συχνά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε προσφορές επί προσφορών και εκπτώσεις που φτάνουν το κόστος. Αυτή η κατάσταση με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε χρεοκοπία μιας επιχείρησης και αυτό που δημιουργείται είναι η αίσθηση ότι το προϊόν είναι ευτελής αξίας και ποιότητας.

Διατήρηση του Marketing εν μέσω Οικονομικής κρίσης

Οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει τα budgets τους και πολλές από αυτές έχουν προβεί σε ολική περικοπή του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους για σκοπούς που αφορούν το Marketing.

Είναι από όλους μας κατανοητό ότι βρισκόμαστε σε δύσκολες από οικονομικής άποψης εποχές, και ότι οι πολλές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν προβαίνουν ακόμα και σε μαζικές απολύσεις προσωπικού.

Είναι όμως σημαντικό να γίνει απολύτως αντιληπτό το ότι κόβοντας το marketing budget συνήθως αυτό επιφέρει ακόμα περισσότερο κακό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων από αυτό που ήδη προϋπάρχει.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που συνεχίζουν να εφαρμόζουν μεθόδους προώθησης και μάρκετινγκ εν μέσω οικονομικής κρίσης, συχνά βρίσκονται όχι μόνο να επιζούν αλλά και να αναπτύσσονται! Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με άλλες εταιρείες που ενώ έχουν κόψει τα χρηματικά ποσά για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, βλέπουν συχνά μία αισθητή μείωση στις πωλήσεις τους.

Κατά την άποψή μας δεν είναι ώρα περικοπών αλλά ώρα για επαναπροσδιορισμό και ανάλυση του τι πρέπει να ακολουθηθεί, πώς και για πόσο. Διαθέστε λίγο χρόνο για να ανακαλύψετε πιθανούς τρόπους που να αποδίδουν το ίδιο (ή και περισσότερο εάν είναι εφικτό), και να κοστίζουν λιγότερο.

Κανένας μας δεν μπορεί να αγνοήσει τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα σαν σύνολο αλλά πρέπει τουλάχιστον να καταλάβουμε την αναγκαιότητα εύρεσης εναλλακτικών τρόπων marketing ικανών να αντιστρέψουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί.

Τί είναι το Marketing? – Ορισμός –

Τί είναι το Marketing?

Ώς ορισμό, μπορούμε να πούμε οτι το Marketing είναι μία διαδικασία management μέσω της οποίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται πρός τον πελάτη.

Ως φιλοσοφία, βασίζεται στην σκέψη της επιχείρησης από την πλευρά των αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους.

Ως πράξη, συνίσταται στο συντονισμό τεσσάρων στοιχείων που είναι:

(1) ο προσδιορισμός, η επιλογή, και η ανάπτυξη του προϊόντος,
(2) ο καθορισμός των τιμών,
(3) η επιλογή ενός καναλιού διανομής για να φθάσουν στον τόπο του πελάτη, και
(4) η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής προώθησης.

Το Marketing διαφέρει από την πώληση, διότι η πώληση ασχολείται με τα κόλπα και τις τεχνικές που χρειάζοται να εφαρμοστούν για να κάνουν εφικτή την αποκόμιση χρημάτων έναντι ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Το αντικείμενο ενασχόλησης δέν είναι οι υλικές αξίες αλλά η όλη διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.