Διατήρηση του Marketing εν μέσω Οικονομικής κρίσης

Οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει τα budgets τους και πολλές από αυτές έχουν προβεί σε ολική περικοπή του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους για σκοπούς που αφορούν το Marketing.

Είναι από όλους μας κατανοητό ότι βρισκόμαστε σε δύσκολες από οικονομικής άποψης εποχές, και ότι οι πολλές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν προβαίνουν ακόμα και σε μαζικές απολύσεις προσωπικού.

Είναι όμως σημαντικό να γίνει απολύτως αντιληπτό το ότι κόβοντας το marketing budget συνήθως αυτό επιφέρει ακόμα περισσότερο κακό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων από αυτό που ήδη προϋπάρχει.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που συνεχίζουν να εφαρμόζουν μεθόδους προώθησης και μάρκετινγκ εν μέσω οικονομικής κρίσης, συχνά βρίσκονται όχι μόνο να επιζούν αλλά και να αναπτύσσονται! Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με άλλες εταιρείες που ενώ έχουν κόψει τα χρηματικά ποσά για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, βλέπουν συχνά μία αισθητή μείωση στις πωλήσεις τους.

Κατά την άποψή μας δεν είναι ώρα περικοπών αλλά ώρα για επαναπροσδιορισμό και ανάλυση του τι πρέπει να ακολουθηθεί, πώς και για πόσο. Διαθέστε λίγο χρόνο για να ανακαλύψετε πιθανούς τρόπους που να αποδίδουν το ίδιο (ή και περισσότερο εάν είναι εφικτό), και να κοστίζουν λιγότερο.

Κανένας μας δεν μπορεί να αγνοήσει τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα σαν σύνολο αλλά πρέπει τουλάχιστον να καταλάβουμε την αναγκαιότητα εύρεσης εναλλακτικών τρόπων marketing ικανών να αντιστρέψουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί.