Συμβουλές για σωστό Marketing Plan

Η μορφή του marketing τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ αφού έχει καταστεί πολύπλοκο και πιο δύσκολο να διεκπεραιωθεί.

Συχνά ακολουθούνται λάθος τρόποι αντιμετώπισης καταστάσεων με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν οι προσπάθειές που πραγματοποιούνται και να μειώνονται ή ακόμα και να εκμηδενίζονται τα κέρδη.

Ανεξάρτητα από την εκάστοτε κατάσταση, υπάρχουν μερικά χρήσιμα πράγματα που εφόσον εφαρμοστούν μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα.

  • Πρώτο και βασικό: να ξέρουμε το κοινό που απευθυνόμαστε.

Οι καμπάνιες που φτάνουν στην επιτυχία ξέρουν καλά το target group τους. Γνωρίζουν τις ανάγκες που υπάρχουν, το πώς να τις εκπληρώσουν, ακόμα και το πώς να δημιουργήσουν άλλες που ούτε καν υπάρχουν! Το να ξέρεις και να καταλαβαίνεις το κοινό σου μέσω σωστής κατάτμησης της αγοράς, αυτόματα συντελεί σε μια καλά στοχευόμενη καμπάνια που αποφέρει κέρδος.

  • Δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό για μία επιτυχημένη προωθητική κίνηση είναι η προσφορά.

Η διαφημιστική προσφορά είναι η κινητήριος δύναμη κάθε προωθητικής ενέργειας που φέρνει αποτελέσματα. Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι η προσφορά είναι το πιο αξιοσημείωτο κριτήριο για μετατροπή σε κέρδος.

  • Τρίτο χαρακτηριστικό είναι το λεγόμενο testing.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάει μία καμπάνια άμα δεν έχει τρέξει πιλοτικά. Αυτό που πραγματικά αποδίδει όταν δοκιμάζουμε μία υπηρεσία ή ένα προϊόν, είναι η συλλογή πληροφοριών (το feedback που αποκομίζουμε), από το testing διαφορετικών εκδόσεων ενός προϊόντος που δίνεται παράλληλα σε εθελοντές ή σε μια μικρή μερίδα πελατών. Αυτή η κίνηση καταστεί εύκολη την βελτίωση της επίδοσης του και το τι χρειάζεται να αλλάξει ή να εξελιχθεί.

  • Το επόμενο σημαντικό που πρέπει να τηρείται είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας ομάδας εργασίας.

Οι πιο δημιουργικές ιδέες έρχονται όταν υπάρχει αλληλοεπηρεασμός στις θέσεις και στις απόψεις. Κανένας δεν έχει τις απαντήσεις για όλα τα θέματα και το brainstorming είναι το ιδανικό για την ύπαρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

  • Ένα επιπρόσθετο θέμα που χρίζει προσοχής είναι η επιλογή της τιμής.

Συχνά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε προσφορές επί προσφορών και εκπτώσεις που φτάνουν το κόστος. Αυτή η κατάσταση με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε χρεοκοπία μιας επιχείρησης και αυτό που δημιουργείται είναι η αίσθηση ότι το προϊόν είναι ευτελής αξίας και ποιότητας.